نرم افزار ردیابی فروش محصول

1-تعریف کالاهایی که شامل خدمات پس از فروش می شوند. (دستگاه ها و قطعات)
2-بارگذاری اطلاعات فاکتورهای مربوط به فروش این کالاها که قبلاً در سیستم حسابداری ثبت شده اند.
3-ثبت اطلاعات ورود اولیه دستگاه به سیستم حسابداری
4-ثبت کلیه فاکتورهای مربوط به تعمیرات و خدمات پس از فروش که قبلاً در سیستم ثبت شده اند.
5- انتقال اطلاعات مورد نیاز فاکتورهای شامل کالاهای مورد نظر به این نرم افزار بلافاصله پس از ثبت در سیستم حسابداری